TERRA CUITA

BIG PLATE TURQUOISE 

Ø: CA 51 CM

HEIGHT: 9 CM

WITHD: ca 19 CEM

129 €

 

TERRA CUITA

BIG PLATE LEMONS (HAND PAINTED)

Ø: CA 51 CM

HEIGHT: 9 CM

WITHD: ca 19 CEM

199 €TERRA CUITA

BIG PLATE NEARLY BLACK 

Ø: CA 51 CM

HEIGHT: 9 CM

199 €

 

TERRA CUITA

BIG PLATE WHITE WITH BLUE CRACKED EDGES

Ø: CA 51 CM

HEIGHT: 9 CM

185 €